Budujesz dom? Koniecznie przeczytaj ten artykuł, bo być może Tobie również przysługuje zwrot podatku za materiały budowlane. Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać pieniądze. 

Zwrot VAT za materiały budowlane – kto może skorzystać?

Możliwość uzyskania zwrotu części wydatków z tytułu zakupu materiałów budowlanych dotyczy osób, które dokonały takiego zakupu w terminie od 2 stycznia 2014 do 30 września 2018 na rzecz budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne – na przykład dobudowy skrzydła domu lub piętra, jak również przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części (na przykład garażu, suszarni, strychu) lub pomieszczenia niemieszkalnego na takie, w którym można mieszkać. W ubieganiu się o zwrot podatku za materiały budowlane istotny jest także wiek. Jeżeli kończysz 36 lat w tym samym roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę albo zgłoszono budowę, nie możesz ubiegać się o zwrot, ponieważ przysługuje on wyłącznie osobom mającym mniej niż 36 lat.  Warto dodać, że w przypadku małżeństwa decydujące znacznie ma wiek młodszego małżonka. Jeśli więc masz ukończone 36 lat, ale Twój małżonek jest od Ciebie młodszy to, nadal możecie starać się o zwrot podatku za materiały budowlane, a co z osobami, które już są właścicielami innego budynku? W takim przypadku zwrot nie przysługuje, co więcej, jeśli kiedykolwiek wcześniej taka osoba była w posiadaniu innego budynku, również nie otrzyma pieniędzy zwrotnych. To samo tyczy się właścicieli i współwłaścicieli budynków, w których znajduje się kilka lokali (na przykład kamienicy) – jeśli udział w takim budynku w przypadku zniesienia współwłasności byłby równy powierzchni przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego w tym budynku. W przypadku małżeństwa ten warunek dotyczy obu osób. Podobnie sprawa ma się w przypadku osób, którym przysługuje bądź przysługiwało prawo do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego i również warunek ten w przypadku małżeństwa dotyczy obu osób. Sprawa jest prostsza jeśli jesteś rodzicem wychowującym co najmniej troje dzieci, bo jedyny warunek jaki musisz spełnić dotyczy terminu zakupu materiałów budowlanych potrzebnych do budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne – cała reszta wymogów ich nie ich dotyczy. Pamiętaj jednak, że aby dostać zwrot pieniędzy za materiały budowlane, potrzebujesz imiennych faktur VAT za zakup materiałów. Jeśli nie masz faktur – nie dostaniesz zwrotu. 

Kto może skorzystać?

  • Osoby które dokonały zakupu w terminie od 2 stycznia 2014 do 30 września 2018 na rzecz:

  – budowy domu jednorodzinnego,

  – nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne – na przykład dobudowy skrzydła domu lub piętra,

  – przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części (na przykład garażu, suszarni, strychu) lub pomieszczenia niemieszkalnego na takie, w którym można mieszkać.

  • Osoby mające mniej niż 36 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka)
  • Osoby które nie są i nie były właścicielami innego budynku niż ten, który został wybudowany za pomocą materiałów, za które przysługuje zwrot.
  • Osoby, którym nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

  Wyjątek

   • Osoby wychowujące co najmniej troje dzieci muszą spełnić tylko warunek pierwszy.

    

    Zwrot VAT za materiały budowlane – jak obliczyć?

    Należy pamiętać, że kwota zwrotu jest limitowana. W związku z tym konieczne jest obliczenie nie tylko samego zwrotu, ale także limitu, którego nie można przekroczyć 

    Kwotę zwrotu obliczysz za pomocą wzoru: wartość podatku VAT na fakturze × 0,6522.

    Limit obliczysz za pomocą wzoru: 70 × cena 1 m² x 0,12195. (Cenę 1 m² powierzchni użytkowej sprawdzisz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Wybierz kwotę, która obowiązywała przed kwartałem, w którym został przez ciebie złożony wniosek.)

    Aby otrzymać zwrot VAT za materiały budowlane  niezbędne jest spełnianie wymienionych w artykule warunków. Jeżeli nadal masz wątpliwości co do swojej sytuacji, z pewnością pomocy udzieli Ci biuro rachunkowe. Warszawa ma na swoim terenie doświadczone biuro księgowe KABI, które działa lokalnie i nie tylko!

    Call Now ButtonZadzwoń!
    Scroll Up